Йордан Терзийски

Кандидат

04 МИР - Велико Търново, 24 МИР - София

Научи повече

Милен Матеев

Кандидат

04 МИР - Велико Търново, 07 МИР - Габрово

Научи повече

Лили Матева-Цанкова

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Соня Будева

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Емил Николов

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Стефан Войчев

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Кина Николова

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Мирослав Хаджиев

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Мирослав Асенов

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Георги Киров

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече

Дияна Ганева

Кандидат

04 МИР - Велико Търново

Научи повече