Кандидати

Албена Върбанова

преференция 110

Албена Симеонова е еколог, Председател на Българска асоциация на Биопроизводителите, член на Борда на Международната федерация на био земеделските движения IFOAM EU. Тя е биофермер и в стопанството и́ се отглеждат по биологичен начин винени лозя и зърнени култури. Председател е на Фондация за околна среда и земеделие – една от най-старите неправителствени организации в страната.
Албена Симеонова се обявява твърдо против опитите за вкарване на ГМО продукти в България и българското земеделие и е основен гарант на общоевропейската гражданска инициатива Save bees and farmers. Албена Симеонова е съавтор на предложението за легализиране на преработката на индустриален коноп в България.