Кандидати

Александър Ганчев

преференция 112

Казвам се Александър Драгомиров Ганчев, на 49 години, роден съм, живея и работя в гр. Плевен.
– Семен съм с едно дете.
-Магистър съм по финанси и философия от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
-От 27 години работя в сферата на банковото дело, а от 23 години съм „Кредитен специалист физически лица“ в най – голямата българска банка.
– Вярвам, че с опита и уменията, придобити в разнообразния ми професионален и житейски опит ще допринеса за осъществяване на идеите и решаване на проблемите, за да направим промяната заедно на България.