Кандидати

Александър Михайлов

преференция 137

Александър Михайлов е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като преди това е завършил с отличие 9-та Френска езикова гимназия в София. По професия е адвокат с над 5-годишна практика в сферата на гражданското право. Работата му е съсредоточена в граждански и търговски дела, производства по търговски спорове, банкови дела и други.