Кандидати

Александър Денев

преференция 103

Александър Денев е главен специалист в Комисията за защита от дискриминация, където работи като регионален представител за София област. Занимава се с разрешаване на случаи на дискриминация: превенция и работата с институции и обществени учреждения за преодоляване на различни форми на дискриминация. Има опит в общинска администрация като главен специалист, инспектор по изпълнението на общински наредби.
Магистър по „Маркетинг“ от ВСУ „Черноризец Храбър“, бакалавър по „Туризъм“ от Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“. Има специализации по програма „Еразъм“ по психология и по предприемачество. Александър е роден и израснал в Шумен. Член на Зелено движение.