Кандидати

Александра Корчева

преференция 109

Александра Корчева е завършила „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и понастоящем е докторант в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Носител на златен медал за отличен успех от СУ „Св. Климент Охридски“ за получаване на магистърска степен по Международни отношения с пълно отличие. Паралелно с академичното си развитие, Александра притежава професионален опит като комуникационен експерт в рамките на европейски международни научни проекти, както и управление на проекти в енергийния сектор, и др. В свободното си време Александра се ангажира с разнообразни каузи и доброволчески инициативи.