Кандидати

Али Мехмедкяйе

преференция 108

Али Мехмедкяйле е от Асеновград. Завършил е ВИХВП-Пловдив като инженер технолог по технология на биопроизводствата. Предприемач в частния сектор.
Семеен, с едно дете.