Кандидати

Андрей Миленков

преференция 102

Андрей Миленков е на 52 г. Инженер по горско стопанство, с образование магистър по право. С 28 години професионален опит в горското стопанство и промишленост, в т.ч. 7 г. юридически стаж. Заемал ръководни длъжности в системата на горите и работил в най-големите компании от горската промишленост в България и Гърция. Адвокат от АК Кюстендил. Женен с две деца.