Кандидати

Андрей Гюров

Андрей Гюров притежава задълбочен опит в сферата на банковото дело в три аспекта – научно-изследователска дейност с международно признати публикации, богата дългогодишна практика в банковия сектор и академична преподавателска дейност.

В професионалния си път Андрей Гюров има над 15-годишен опит на ръководни и експертни длъжности в банкови институции в Европа и САЩ. Между 2002 и 2008, отначало като методолог, а в последствие и като директор на отдел „Кредитен риск“ на една от най-големите австрийски банки, Volksbank AG, Андрей Гюров работи за разработването на системи за оценка на кредитния риск и последващото им валидиране и въвеждане в експлоатация съобразно банковите регулации Базел II. В момент, в който банковите механизми на Базел II са напълно непознати и банковите институции са в надпревара да осъществят сертифицирането си по Базел II, Гюров разработва иновативни системи за оценка на риска. Под негово ръководство Volksbank AG става едва втората банка в Австрия, успешно преминала през процеса на сертифициране, а негови системи се възприемат впоследствие от над 100 банки в Европа. Освен като създател на системите, той се отличава и като техен популяризатор. Обучени от него служители по-късно стават мениджъри по риска в различни банки, а други се присъединяват към надзорните отдели на Австрийската национална банка и Европейската централна банка.
В допълнение към разработените и приложени иновативни системи, сред върховите кариерни постижения на Андрей Гюров е управлението на кредитния риск на портфолио, равняващо се на 60 млрд. евро – приблизително колкото е съвкупността от всички активи на банковата система в България към септември 2021 г. Тази му дейност изисква както силни технически умения, например в избор и имплементиране на Value at Risk модел за управление на банковия кредитен портфейл, така и организационни, комуникационни и преговорни умения за координация между банката и регулатори (финансови институции, национална банка), рейтингови институции (Moody’s, S&P, Fitch, etc.) и международни организации (МВФ) по ключови въпроси, свързани с риска (финансова стабилност, стрес тестове и др.).

В последните години в банковите среди на Австрия Андрей Гюров се ползва с репутацията на пионер в областта на кредитния риск и нееднократно е канен да консултира водещи банки като Raiffeisen Group и BAWAG в разработване на нови рейтингови методологии.

В годините му като банков експерт, Гюров често е канен да изнася лекции в най-реномираните виенски университети – Икономическия и Техническия университети на Виена, както и във Виенския университет. През последните 12 години Андрей Гюров е и главен асистент в Американския университет в България, където обучава стотици студенти в тънкостите на корпоративните финанси и управлението на риска. От 2010 до 2013 той преподава, а през 2014 е декан на Факултета по икономика на АУБ. В този период програмата на Факултета по икономика трикратно оглавява класацията на Министерството на образованието. От 2016 до 2021 г. е част от Факултета по бизнес администрация на АУБ. От 2019 до 2021 преподава в реномираната програма по „Финанси, банково дело и недвижими имоти за професионалисти“, организирана съвместоа с SDA Bocconi School of Management. Програмата заема престижното 5 място в класацията на Файненшъл Таймс за най-добри специализирани програми в Европа.

Трябва да бъде отбелязан и приносът на Андрей Гюров към изследователската общност по икономика на България в ролята му на член на Борда на Balkanski-Panitza Institute for Advanced Studies („Балкански-Паница“ Институт за научни изследвания) (BPIAS) и на директор на ежегодната лятна школа по икономика на BPIAS. Като резултат от работата на Гюров, лятната школа привлича най-добрите български докторанти по икономика, както и известни преподаватели (като например световноизвестният специалист по икономика на растежа, професор Филип Агион), с което засилва сътрудничеството между българските икономисти и насърчава икономическите изследвания. Лятната школа по икономика на BPIAS е разглеждана като безценно обществено благо за цялата общност на учените икономисти в България.

Андрей Гюров е народен представител от МИР 1 – Благоевград в XLVII, XLVIII и XLIX Народно събрание, като в първите две изпълнява функцията на председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Член е на Комисията по бюджет и финанси в XLVII Народно събрание.