Кандидати

Антоанета Цонева

Антоанета Цонева е народен представител от “Демократична България” в 45-ото, 46-ото и 47-то Народно събрание. В 46-ия и 47-ия парламент е председател на комисията за политиките към българите зад граница и член на комисията по култура и медии.

Като председател на комисията за българите в чужбина успява да събере различните институции на изпълнителната власт да работят заедно и по-ефективно в защита интересите и образователните и културни потребности на нашите сънародници. Успя да прокара промени в остарялата нормативна уредба. Ако бъде избрана за депутат, в следващия парламент сред акцентите в работата ѝ ще е разширяването на мрежата от неделни училища зад граница.

Антоанета Цонева е първият омбудсман на Столичната община (2001-2004 г.). Над 10 години работи в Института за развитие на публичната среда. Съавтор е на редица законодателни инициативи на “Демократична България“ за честни избори.