Кандидати

Антон Начев

преференция 111

Антон Валериев Начев – родом от гр. Плевен на 28г., бакалавър по “Политология” от СУ “Св. Климент Охридски”, със успешно защитена магистърска теза през 2019 година на тема “Полупрезидентският модел във Франция – Казусът “Франсоа Митеран” 1981 – 1985 г”. Бил е в пряк контакт и е членувал в някои от най – големите учреждения в България като Галъп Интернешънъл и Института по публична Администрация. Част от 48-мото Народно събрание в ролята на съветник на Демократична България. Понастоящем е докторант в програма “Международни отношения” на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Политология”, с тема на дисертационно изследване – “Европейските зелени партии и движения като фактор за европеизацията и модернизацията на българския политически процес след 1989 година”. Граждански активист и участник в множество програми и конференции съвместно с ЕС, НАТО и ООН.