Кандидати

Асен Атанасов

преференция 104

Асен Атанасов е адвокат. Член на Варненска адвокатска колегия от 2002 г. В практиката си специализира главно в областта, на гражданското и административното право, възлагането на обществени поръчки и ЗУТ. Като адвокат освен обслужване на частни и корпоративни клиенти е предоставял абонаментно правно обслужване и на редица публичноправни субекти – общини, лечебни заведения, сдружения с нестопанска цел. От 2020 г. е Председател на общинската организация на ПП “Демократи за силна България” в гр. Балчик. Горд баща на дъщеря на 9 години.