Кандидати

Атанас Славов

Преференция 102

Атанас Славов е юрист, специалист по конституционно право. Професионалният му път е свързан с правото и гражданското участие – завършил е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по конституционно право в СУ и докторат по право в Университета на Глазгоу, преподавател (доцент) по публичноправни науки в същия университет.
Има адвокатска и консултантска практика в гражданския сектор. Той е и част от екипа на министъра на правосъдието Христо Иванов (2014-2015 г.) като съветник по конституционни въпроси, участвал в подготовката на промените в Конституцията през 2015 г., в изготвянето на Актуализираната стратегия за съдебната реформа, както и в подготовката на десетки законопроекти. От 2017 до началото на 2021 г. Славов е част от екипа на Антикорупционния фонд.
Той е народен представител в 45-ото, 46-ото, 47-ото и 48-ото Народно събрание, където беше председател на комисията по конституционни въпроси и беше член на комисията по отбрана.