Кандидати

Атанас Деливичев

преференция 104

Атанас Деливичев е роден и израснал в люлката на Българското възраждане – гр. Котел. Завършва Природо-математическата гимназия “Добри Чинтулов” гр. Сливен, след което придобива образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Право” от Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Практикува професията си с убеждението, че “правото е изкуство за доброто и справедливото”.
Юридически сътрудник на областния управител на област Сливен в периода март-август 2022 г. и сътрудник “Правна дейност” към зам.-председателя на Правна комисия в 48-то НС Милен Матеев.
Семеен, с едно дете.