Кандидати

Бисерка Йовчева

преференция 105

Бисерка Йовчева е почетен професор на Шуменския университет и доктор по методика на обучението по информатика. Тя е създател и ръководител на Школата по математика А&Б в Шумен. Преподава програмиране, алгоритми и обектно ориентирано програмиране.
Автор е на повече от 70 научни статии и над 20 учебника и учебни помагала.
Инициатор и организатор на Националния есенен турнир по информатика, който прераства в международен.
Инициатор и организатор на Европейската Младежка Олимпиада по Информатика.
Ръководител на едни от най-добрите български състезатели по програмиране.
Почетен гражданин на Шумен.