Кандидати

Благомир Коцев

Благомир Коцев е икономист, предприемач и мениджър, роден в град Варна през 1978 г. През 1997 г. завършва варненската Първа езикова гимназия с английски език. В периода до 2004 г. последователно се дипломира като бакалавър по Бизнес администрация в Американ Юнивърсити, Вашингтон, Колумбийски Окръг, САЩ и като магистър по Корабоплаване, търговия и финанси в Сити Юнивърсити, Лондон.
След завършването си работи първо като корабен брокер, а впоследствие като мениджър на няколко компании в сферата на корабния бизнес, културно-развлекателния сектор и туризма.
От февруари до август 2022 е областен управител на варненска област и предприемем някои знакови действия в полза на варненци.

Кандидати за общински съветници:

101. Благомир Рубинов Коцев
102. Николай Стефанов Стефанов
103. Мария Иванова Ангелова-Дойчева
104. София Любомирова Колева
105. Михаил Луков
106. Йордан Юлиянов Кателиев
107. Стелиян Георгиев Севастиянов
108. Мартин Валентинов Димитров
109. Евгений Станимиров Йосифов
110. Пламен Владимиров Китипов
111. Кристиана Детелинова Стоянова
112. Снежана Великова Апостолова
113. Илия Куртев Коев
114. Николай Иванов Василев
115. Коста Генов Андреев
116. Емил Николов Бояджийски
117. Филип Валентинов Спасов
118. Константин Свиленов Праматаров
119. Васил Валентинов Дончев
120. Христо Драгомиров Христов
121. Виктория Станкова Викторова
122. Николай Антонов Капитанов
123. Красен Иванов Серафимов
124. Стефан Борисов Николов
125. Изабела Атанасова Иванова
126. Антон Стаменов Тончев
127. Мариела Пламенова Иванова
128. Марчо Атанасов Тритаков
129. Антон Йорданов Тонев
130. Иван Петров Георгиев
131. Атанаска Симеонова Радева
132. Александър Монев Петков
133. Дарко Янакиев Георгиев
134. Румен Василев Кънчев
135. Росица Цанкова Димитрова
136. Марин Георгиев Щерев
137. Юлиян Николаев Корабов
138. Николай Асенов Николов
139. Наталия Николаева Николова
140. Юрджан Рашид Ахмед
141. Адриан Светлозаров Кабаев
142. Ламбрин Димчев Сотиров
143. Таня Денева Иванова
144. Светослав Георгиев Георгиев
145. Павел Димитров Попов