Кандидати

Богдан Богданов

Богдан Богданов е бакалавър по финанси от Висшето училище по застраховане и финанси. Магистърската си степен придобива в университетите УНСС и Нотингам Трент във Великобритания по специалността “Европейски бизнес и финанси”. Повече от 10 години е специалист по бизнес развитие и структуриране на инвестиционни проекти.
Работил е за български и чуждестранни компании с фокус в производства с развойна дейност и висока добавена стойност.