Кандидати

Богомил Георгиев

Гласувай с преференция 116 за член на Европейския парламент

Богомил Георгиев е завършил фармация в Хайделберг, след което е работил в болница и в аптека. През последните пет години работи за международна компания, в която ръководи проекти за създаване на нови лекарства на европейско ниво.

Като учредител, а по-късно и като председател на Да, България – Лозенец Богомил организира по няколко пъти в месеца срещи, които скъсяват дистанцията между граждани и политици. Отскоро е и съосновател и член на настоятелството на читалище “Мечталище”.

Ако стане част от Европейския парламент, ще се включи в комисията по обществено здраве и ще работи за това през европейски политики за ранен скрининг и превенция. Друг негов основен приоритет ще бъде безопасността на хората чрез създаването на общоевропейска армия. Ще работи и за това гласът на България да се чува повече и по-силно в Брюксел.

С Богомил можете да се свържете на [email protected] .