Кандидати

Бойка Анчева

Кандидати за общински съветници:

101. Бойка Маринова Анчева
102. Деян Руменов Георгиев
103. Емилия Янкова Ангелова
104. Иван Михайлов Димитров
105. Еленка Ефтимова Трифонова
106. Събин Иванов Петров
107. Вероника Росенова Игнатова
108. Боряна Иванова Милкова
109. Владко Илиев Иванов
110. Илийчо Неделчев Димитров