Кандидати

Бончо Григоров

преференция 104

Бончо Григоров е доктор по Биоорганична химия на природните и физиологично активни вещества. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия в родния си град Стара Загора, след което продължава със специалност Молекулярна биология и магистратура по Медицинска химия от Софийския университет, както и магистратура по Репродуктивна биология от Пловдивския университет.
Повече от 10 години преподава на студенти по медицина в Тракийския университет и се доказва като изследовател и експерт в молекулярно-генетичната диагностика в доболничната медицинска помощ. Автор е на редица публикации и взима участие в международни и национални научни проекти. Членува в Българската Асоциация по Имунология и Европейската федерация на имунологичните дружества, както и в Българското дружеството по генетика и геномика на човека.
Силно вярва, че здравеопазването в България трябва да акцентира значително върху профилактика, предикция и превенция, за да предоставя на всеки нуждаещ се навременна, достъпна и персонализирана медицинска услуга, с цел достигне Европейското здравеопазване и значително подобряване качеството на живот.