Кандидати

Бончо Григоров

преференция 110

Бончо Григоров е родом от град Стара Загора. Завършва Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, специалност “Молекулярна биология”, последователно придобива
магистърски степени от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски
университет “Паисий Хилендарски” и защитава дисертационен труд в областта на
биоорганичната химия към „Тракийски университет“, Стара Загора. Повече от 10
години преподава на студенти по медицина и се доказва като изследовател и експерт в
молекулярно-генетичната диагностика в доболничната медицинска помощ. Силно
вярва, че здравеопазването в България трябва да предоставя на всеки нуждаещ се
навременна, достъпна и персонализирана медицинска услуга, за да се достигне нивото на европейското здравеопазване и подобряване качеството на живот в България.