Кандидати

Цанко Карталов

преференция 104

Цанко Карталов е роден през 1965 година в с. Барутин, общ.Доспат. Основното си образование завършва в родното си село, а средното в ТМТ „Христо Ботев“ гр.Смолян, специалност „Технология на машиностроенето“ през 1984 год. След отбиването на редовната военна служба учи в Полувисшия институт по икономика и управление в гр. Свищов, специалност „Държавно управление и администрация“. Образованието продължава в Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов, специалност „Социално-икономическа информация“.
Работил е като Директор на общинското предприятие „Управление и стопанисване на общинската собственост“, a до 2018 е развивал и собствен бизнес.
Към настоящия момент е ръководител на ЕР-Доспат, ВиК гр. Смолян. Женен е и има син на 20 години. Цанко Карталов е председател на общинската структура на ПП „Продължаваме промяната“ в община Доспат.