Кандидати

Цветан Диловски

преференция 116

Адвокат Цветан Диловски работи в полза на обещството, като се бори срещу електроразпределителните дружества в страната. Една от основните му каузи е за осигуряване енергинна сигурност в страната и промени в регулаторите. Друга клауза която е поел е защита и обазване на горите в Р. България.