Кандидати

Цветелина Атанасова

преференция 116

Цветелина Иванова Атанасова на 31 години от гр. Сопот, омъжена с едно дете. бакалавърска степен по Начална и предучилищна педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, професионална квалификация туризъм. След завършване на образованието си заминава в САЩ и работи 4 години като мениджър в сферата на туризма . В България работи изцяло в сферата на туризма и притежава множество сертификати и обучения в различни области. Владее английски и немски език. Приоритетите и каузите, в които участвам са основно за образование на подрастващите , по-добър достъп до здравеопазване и развитието на вътрешния туризъм в Република България.