Кандидати

Цветелина Симеонова-Заркин

25 МИР София – преференция 106

26 МИР София област – преференция 111

Цветелина Симеонова-Заркин е доктор по икономика и управление (по отрасли) със защитена дисертация в областта на управлението на околната среда. Преподавател е в Лесотехническия университет в София. Фокус в нейната работа са управление на отпадъците и преминаване към кръгова икономика, ефективно използване на природните ресурси, в т. ч. минералните води и горските ресурси, противодействие на престъпленията срещу природата и животните, политики за децата с фокус ранно детско развитие. Семейна е с две деца.