Кандидати

Цветнен Цветков

Роден е на 26.02.1957 г. в гр. Варна. Завършва с отличие гимназиалното си образование в V-та Политехническа гимназия – гр. Варна. Носител на златен медал по физика в Националния преглед по ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта). Следва в София и впоследствие завършва с отличие Висшето търговско училище – гр. Лайпциг, Германия. Преподавател, доктор на икономическите науки с 40 години стаж в Икономическия университет – гр. Варна. Със сериозен принос в областта на стопанската логистика, модерното фирмено предприемачество, териториалната организация и търговските центрове. Автор на концепцията „Системни молове“. Радетел за шоков растеж на националната икономика и защитата на стратегическите национални икономически интереси посредством развитие на българската ядрена енергетика, модерното високомехатронизирано производство и индустрия.

Съосновател на ДСБ. Бил е член на Националното ръководство на ДСБ.

Собственик е на една от най-проспериращите фирми в национален мащаб „ТУКИ Цветков“ (основана 1990г.) в сферата на търговията, услугите, инженеринга и строителството. Със забележително участие включително и в най-тежките и конфликтни части на света – 5 обекта в Афганистан, Кандахар.

Гост лектор в световноизвестни университети в Амстердам (Холандия), Москва и Дубна (Русия), Лайпциг, Кемниц, Берлин (Германия) и др.