Кандидати

Цветомир Станимиров

преференция 106

Цветомир Станимиров е роден на 09.09.1987 г. в гр. Видин. Завършва началното си образование в гр. Белоградчик, а средното си образование – в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” в гр. Видин със специалност “Строителство и архитектура”. От 2007 г. до днес работи като строителен техник на различни обекти в пътното строителство.