Кандидати

д-р Ивета Найденова

Кандидати за общински съветници:

101. Ивета Генкова Найденова
102. Наско Иванов Цанов
103. Владислав Мирославов Георгиев
104. Цветомир Людмилов Методиев
105. Веселка Иванова Дочева
106. Зоя Стаменова Дурова
107. Карамфила Йончева Симеонова
108. Велислав Неделков Ненков
109. Габриела Тодорова Ванкова
110. Имре Валентинов Дузмат
111. Вълка Микова Добрева