Кандидати

Даниел Керемидчиев

преференция 119

Машинен инженер по образование.Предприеимач с повече от 20 годишен опит в сферата на машинната промишленост.Продължавам Промяната,за да подобрим икономиката на България.Да се приборим всички заедно с корупцията и да си върнем българите в България.