Кандидати

Даниел Неделчев

преференция 126

Даниел Неделчев е социолог и политолог. Собственик и управляващ съдружник в компания, работеща в сферата на визуалните комуникации и дигиталния маркетинг, с дългогодишен опит и утвърдени позиции на пазара. Изпълнява и реализира успешно проекти, свързани с позиционирането на продукти и услуги в променящата се към дигитализация бизнес среда. Член е на Националния съвет на „Да, България!“.

По време на последното редовно 47-о Правителство с минисър-председател Кирил Петков, Даниел Неделчев поема поста на Парламентарен секретар на новосъздаденото Министерство на електронното управление. Работи активно по законодателните инициативи, свързани със създаването МЕУ, и по теми, като борбата с дезинформацията, пропагандата и модерацията на съдържанието в социалните мрежи.

Даниел поставя пред себе си въпроса за равенството – равенството на всички български граждани пред закона и във всички сфери на социалния живот. В следващия парламент той ще работи за дигитализация и електронизация във всички сфери на взаимодействието между гражданите и институциите. Важна тема за него е и образованието – развиването на дигитални умения и компетенции, както и стимулирането на критично мислене и умения за боравене и анализ на информацията от младите хора.