Кандидати

Даниел Петров

преференция 108

Адвокат по професия, Магистър по право от БСУ, Магистър по транспортно строителство от ВИАС – София (УСАГ), Магистър по Право на ЕС от СУ „Климент Охридски“. Работи в областта на на гражданското, търговското и административното право. Бори се за по – добра управление на обществените ресурси с фокус в инфраструктурата и управлението на отпадъците.