Кандидати

Даниела Кирилова

преференция 107

Даниела Кирилова е завършила Богословие ОКС:бакалавър, ВТУ; Съвременни образователни технологии ОКС:магистър, ВТУ; Английска филология, НБУ; в момента е студент при ЮЗУ – гр. Благоевград, изучава Образователен менижмънт ОКС:магистър. Каузата, зад която застава е тясно свързана с образование:
-грижа и интеграция на уязвимите групи;
– обхват на деца със специфични потребности;
-развитие и дигитализация на образованието като приоритет номер едно, защото е фундамент, върху който стъпва всичко в държавата;
-бори се за въвеждане на задължителни стоматологични грижи за всяко дете, което подлежи на задължително образование;
-отриване на центрове за обществена подкрепа във всяка община;
Припознава „пирамида на Маслоу“ като основа за развитие и степенуване на потребностите в обществото.
В свободното си време се ангажира с благотворителност, която е предимно насочена към деца в неравностойно положение.