Кандидати

Дарко Георгиев

преференция 111

Имам над двадесет и три годишен стаж като адвокат и считам, че имам необходиманта юридическа подготовка и житейски опит . Народното събрание е законодателен орган и е важно хората които попадат там да имат както юридически опит така и мотивация за реформиране на деформираните сега обществени отношения и ликвидацията на дълбоката държава, мафиотските структури и корупцията обхванала цялата държана структора.Основните проблеми пред държавата считам, че са тези и поради факта че последните над 33 године те не могат да се решът ,замитат се или се неглижират това спират развитието на България и я превръщат в тип латино американска държава . Затова моята основна кауза е борбата срщу корупцията и дълбоката държава.