Кандидати

Деан Русев

преференция 104

Роден и живее в гр. Попово.
Икономист по образование. Завършил специалност „Счетоводство и контрол“ в ИУ-Варна.
От завършване на висшето си образование, решава да остане и работи в родния си град.
Работил като експерт по разработване и подготовка на проекти по оперативните програми, финансирани от ЕС в Общинска администрация. Този опит му дава поглед как да оползотвори възможностите, които ЕС предоставя за развитието на региона.
В момента отговаря за осъществяване на външнотърговските взаимоотношения по продажбата на продукцията в хранително-вкусово предприятие и реализирането й на международния пазар.
Гласът на българите трябва да бъде чут и да работим за едно открито, информирано и съвременно общество.