Кандидати

Денис Куцаров

Роден 1990г. във Варна. Завършил Бизнес Икономика в Икономически университет Варна, опит в предприемачеството над 10 години. Женен с две деца. Владее немски език.

Кандидати за общински съветници:

101. Денис Красимиров Куцаров
102. Димитър Христов Димитров
103. Мирослав Иванов Андреев
104. Диян Великов Великов
105. Тодорка Радинова Кръстева
106. Тодор Александров Мичкин
107. Иван Савев Георгиев
108. Асия Исеинова Тодорова
109. Тихомир Димов Георгиев
110. Васил Лазаров Донев
111. Геновева Любенова Дянкова