Кандидати

Десислав Денков

Кандидати за общински съветници:

101. Десислав Цветанов Денков
102. Савка Никодимова Любенова
103. Сашо Огнянов Сенков
104. Анета Иванова Бимбалова
105. Мирослав Красимиров Петров
106. Агнета Михайлова Михайлова
107. Цветан Денков Каменов
108. Николай Евгениев Рашев
109. Стефан Борисов Арсенов