Кандидати

Деян Денев

преференция 115

Деян Денев е магистър по корпоративен маркетинг в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -Бургас. Два мандата е председателстващ контролния съвет към студентския съвет на университета. Вече 12 години работи в сферата на търговията с бързооборотни стоки.
„Човек може да служи на общността си само, когато има любов в сърцето си към хората, към мястото, в което е роден и към културата, която го характеризира. Обичам музиката и българския фолклор, но повече от всичко – Бургас. Затова реших да се кандидатирам за депутат. Искам да направя повече за града си и живота на хората в него“, обясни мотивите си Денев.