Кандидати

Димитър Димитров

преференция 104

Предприемач – магистър – фармацевт с дългогодишен опит в областта на лекарствената политика и фармацевтичния пазар.
Роден в гр.Монтана, завършва средното си образование и първите си години от професионалния си стаж изкарва в родния си град.Бивш изпълнителен директор на голяма верига аптеки, търговски директор на фармацевтични дружества, член на Комисията по прозрачност и Комисията по Позитивния лекарствен списък към Министерство на здравеопазването. В момента се занимава с търговия на дребно с лекарствени продукти.