Кандидати

Димитър Димитров

преференция 105

Димитър Димитров е роден в гр. Монтана. В родния си град завършва средното си образование и започва професионалния си стаж.
Бивш изпълнителен директор на голяма верига аптеки, търговски директор на фармацевтични дружества, член на Комисията по прозрачност и Комисията по Позитивния лекарствен списък към Министерство на здравеопазването. В момента се занимава с търговия на дребно с лекарствени продукти.