Кандидати

Димитър Гочев

26 МИР София област – преференция 110

23 МИР София – преференция 111

Димитър Гочев е адвокат и преподавател по „Международно публично право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на научни публикации в областта на правото – като основните му научни интереси са по темата относно ролята на многостранното сътрудничество за развитие на международното право. Като народен представител в 47-мото Народно събрание работи по законодателни инициативи относно правосъдната реформа, противодействието на корупцията и правата на човека. От повече от 10 години активно подпомага подготовката на студенти за международни състезания по право.