Кандидати

Димитър Недялков

преференция 103

Димитър Недялков е Завършил Виенския икономически университет в 2 специалности – Международен транспорт и логистика и Управление на производството. Занимавал се е с управление на международни инвестиции в различни сфери. Бил е народен представител в 47-мото и 48-то Народни събрания.