Кандидати

Димитър Петров

Юрист и възпитаник съм на Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, имам опит в държавната администрация, както и в частния сектор, практикуващ адвокат съм от 8 г. В практиката си като адвокат, многократно съм се сблъсквал с различни проблеми, при работата ми с общинската администрация, отнасящи се до спазването на срокове, липса на комуникация или просто, лошо отношение. Смятам че, функцията на общинската администрация е да бъде от полза на хората и да подпомага техните нужди, а не да бъде пречка.