Кандидати

Димитър Тотев

преференция 118

Димитър Тотев е инженер, управител и съосновател на българска инженерингова компания, занимаваща се с проектиране, разработка и внедряване на системи за автоматично управление и дигитализация на производствени и индустриални процеси. Участвал е в редица международни проекти в областта на енергетиката и индустрията, в това число и модернизация и рехабилитация на големи енергийни мощности на територията на Европейския съюз. Преподавател по Автоматизация на дискретното производство в Технически университет – София.