Кандидати

Димитър Вретенарски

Кандидати за общински съветници:

101. Димитър Игнатов Вретенарски
102. Стефан Йорданов Атанасов
103. Никола Владимиров Донков
104. Десислава Ангелова Чанева
105. Димитър Ивайлов Димитров
106. Стоян Войнов Телеграфчийски
107. Александра Сашкова Джаджарова
108. Катя Иванова Недокланова