Кандидати

Димитър Загоров

преференция 104

Димитър Загоров е роден в гр. Ямбол, но от ранна детска възраст живее в гр. Елхово. Образованието си получава в гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово, след това завършва „Индустриален Мениджмънт“ и магистратура „Международен бизнес“ в университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. През 2012 г. завършва специалност „Право“ в Бургаския свободен университет, а през 2019 г. – „Теология“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 2006 г. участва в изграждането на един от първите вятърни паркове в България в района на гр. Каварна. Основава дружество, извършващо консултантски услуги по Програмата за развитие на селските райони, и заедно със Сливенска Света Митрополия защитават и изпълняват 32 проекта за ремонт на храмове в общините Елхово, Болярово, Тополовград, Стралджа и Средец. Най-голямото му желание е да помогне за намиране на решение на проблемите на малките общини в района на Странджа – Сакар.