Кандидати

Димитър Згуров

Кандидати за общински съветници:

101. Димитър Василев Згуров
102. Мария Костадинова Метларова
103. Христо Георгиев Христов
104. Михаил Петров Тончев
105. Георги Александров Герев
106. Златка Йорданова Вълева
107. Велка Ваклинова Жилкова
108. Димитър Иванов Въчков
109. Даниела Бойчева Кренчева