Кандидати

Димитрина Хаджиева – Недина

Димитрина Хаджиева e юрист, с над 25 години практика като адвокат.
Вярва, че имаме право да живеем в нормална държава, с добри закони, които се прилагат обективно и безпристрастно спрямо всички, без възможност за и толерантност към корупционни практики на всички нива на държавното управление.

Кандидати за общински съветници:

101. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
102. Пламен Николов Мицански
103. Николай Георгиев Гюров
104. Ивайло Емилов Димчев
105. Александър Стоянов Тренчев
106. Биляна Петрова Тумбева
107. Величка Георгиева Божинова
108. Георги Василев Цветанов
109. Георги Атанасов Жежев
110. Елена Андонова Маникатова
111. Ангел Николаев Илиев
112. Илонка Димитрова Ефтимова
113. Иван Бориславов Гиздавков
114. Росица Стойнева Хаджипопова
115. Илия Димитров Киров
116. Костадин Димитров Чепандов
117. Георги Георгиев Христов
118. Румен Бориславов Божинов
119. Йордан Андонов Терзиев
120. Илко Петров Дренков
121. Емил Стефанов Цеков