Кандидати

Дияна Ганева

преференция 115

Дияна Ганева е завършила е история, философия, както и Международни икономически отношения. Кординатор в международна транспортна фирма, базирана във Велико Търново.