Кандидати

Дончо Чернев

24 МИР София преференция 117

25 МИР София преференция 106

Дончо Чернев е мултипроектен ИТ-ръководител по дигитализацията (електронното управление) на немската държава. В рамките на своите проекти работи тясно с немски министерства на областно и федерално ниво, както и с множество общини и държавни учреждения. Като зам. представител по дигитализацията на Северен Хесен, консултант и екипен ръководител взима активно участие в изграждането на стратегията и процесите на електронно управление в Хесен.

Има многогодишен международен опит в областта на ИТ-проектния мениджмънт и предприемачеството. Разполага с различни сертификати в тези областти.

Дончо Чернев е завършил еквивалента на бакалавърска и магистърска степен в университета Фридрих-Александър Ерланген-Нюрнберг. Специалността му е стопанска икономика със специализации стратегическо управление, ИТ и международен мениджмънт. Придобива титлата Diplom Kaufmann-Univ.

Г-н Чернев е завършил 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ в София. След успешно полагане на българските и немските зрелостни изпити придобива българска и немска диплома за средно образование.

Съосновател е на българските културни сдужения в Нюрнберг и Касел. Като техен управител взима активно участие в изграждането и етаблирането на тези клубове сред немската и местната българската общност.

Основни приоритети на Дончо Чернев като народен представител ще бъдат борбата с корупцията и прилагането на професионалната му експертиза, придобита в Германия.

Г-н Чернев е семеен с едно дете.