Кандидати

Джихан Акиф

преференция 107

Джихан Юсуф Акиф, на 50 години , женен с едно дете. Живее в гр.Варна, работи в областта на туристическия транспорт (екскурзии в чужбина и страната). Кауза – отстояване идеите на партията за борба с корупцията и повишаване на жизнения стандарт и финансовото благосъстояние на българския народ.